تلاش یک نقاش برای نزدیکی غرب و شرق

دانشگاه تهران برای دوره خدمت نظام وظیفه، سرباز امریه می‌پذیرد
مجموعه‌ای از جدیدترین آثار بیتا وکیلی در گالری ایوان به نمایش درمی‌آید.

دانشگاه تهران برای دوره خدمت نظام وظیفه، سرباز امریه می‌پذیرد