تصویر فوق ستاره آرژانتینی بارسا روی بسته‌های کوکایین

دانشجویان پزشکی روی صحنه تئاتر/ معرفی نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت
چندین بسته کوکایین با تصویر لیونل مسی توسط پلیس پرو کشف شد.

دانشجویان پزشکی روی صحنه تئاتر/ معرفی نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت