درخشش یک ایرانی در اوکراین

داد و بیداد سیدجلال در رختکن پرسپولیس؟
هندبالیست ایرانی عنوان بهترین بازیکن لیگ هندبال اوکراین را از آن خود کرد.

داد و بیداد سیدجلال در رختکن پرسپولیس؟