آشنا: دنبال تولید دکترین منطقه‌ای جدید برای غرب آسیا هستیم/کنفرانس امنیتی تهران برگزار خواهد شد

دادگو: معتمدین محلات در اجرای پروژه های عمرانی بازوی مشورتی شهرداریها هستند
ایسنا نوشت: رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری از برگزاری کنفرانس امنیتی تهران در هفته آینده خبر داد.

دادگو: معتمدین محلات در اجرای پروژه های عمرانی بازوی مشورتی شهرداریها هستند