امکان اخذ ۱۱ میلیون رای الکترونیک در انتخابات شوراها/ پاسخ مجلس تا ۲ هفته دیگر

خودروهای سبز چگونه به حل بحران آلودگی کمک می‌کنند؟
مهر نوشت: رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، از بررسی ساز و کار دریافت ۱۱ میلیون رای انتخابات شوراهای شهر و روستا به صورت الکترونیک خبر داد و گفت: نتیجه بررسی مجلس تا دو هفته دیگر مشخص خواهد شد.

خودروهای سبز چگونه به حل بحران آلودگی کمک می‌کنند؟