یکی دیگر از بازی‌های تیم‌ملی لغو شد

خط آتش در عکس روز نشنال جئوگرافیک
پس از بازی ساحل عاج،بازی دوستانه ایران و مراکش هم لغو شد.

خط آتش در عکس روز نشنال جئوگرافیک