افزایش 124 درصدی تردد مسافران ایرانی از گمرک بیله سوار

خراسان رضوی همچنان می‌لرزد/ پس‌لرزه ۴.۲ ریشتری/ عکس
علی رحمتی، گفت: از این تعداد 40 هزار و 695 نفر ایرانی بودند که نسبت به سال گذشته 124 درصد افزایش تردد ایرانیها از این پایانه مرزی را نشان می‌دهد.

خراسان رضوی همچنان می‌لرزد/ پس‌لرزه ۴.۲ ریشتری/ عکس