تصاویر | توزیع هدایای آموزش و پرورش در مناطق زلزله‌زده خراسان‌

خاطره‌انگیزترین مسابقات فوتبال در یک مستند
هدایای وزارت آموزش و پرورش استان خراسان‌رضوی به مناطق زلزله‌زده در روستاهای کلاته حاج علی، درخت بید، بوته گز، برج موری توزیع شد.

خاطره‌انگیزترین مسابقات فوتبال در یک مستند