تصویری از جشن تولد گتوسو در اردوی پرسپولیس!

خاطرات خواندنی بداخلاق هلندی از زبان زلاتان
پرسپولیسی‌ها حسابی گتوسوی تیم‌شان کیک‌مالی کردند.

خاطرات خواندنی بداخلاق هلندی از زبان زلاتان