یک جایزه آسیایی برای «فروشنده»

حیدر العبادی از خروج ترکیه از عراق خبر داد
جایزه بهترین فیلم جشنواره اجیال قطر به «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی تعلق پیدا کرد.

حیدر العبادی از خروج ترکیه از عراق خبر داد