نامزد پوششی اصلاح‌طلبان،به‌خاطر ترس از شورای‌نگهبان است؟

حکم انتصاب علی‌اصغر احمدی در معاونت سیاسی وزارت کشور صادر شد
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان معتقد است که انتقاد به شورای‌عالی برای پایان دادن به کارش مبنای منطقی ندارد.

حکم انتصاب علی‌اصغر احمدی در معاونت سیاسی وزارت کشور صادر شد