فرش‌ ایران از نمایشگاه آمریکا جا ماند

حمید گودرزی برای «همسایه محبوب من» می‌خواند
میزان نوشت:رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از مشکل صادرکنندگان فرش برای فرش‌های مرجوعی و صادرات مجدد از کشور امریکا خبر داد.

حمید گودرزی برای «همسایه محبوب من» می‌خواند