غربالگری معتادین و متکدیان سطح شهر

حضرتی: پیش کروبی رفتم و گریه کردم/موافق آمدن هاشمی در سال 84 نبودم/ماجرای پول گرفتن از شهرام جزایری
به گزارش خبر آنلاین- لرستان، دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان لرستان خبر داد: تا کنون بیش از ۳۰۰ طرح پاکسازی در حوزه مقابله در حوزه مواد مخدر انجام شده است.

حضرتی: پیش کروبی رفتم و گریه کردم/موافق آمدن هاشمی در سال 84 نبودم/ماجرای پول گرفتن از شهرام جزایری