رسیدگی به 1243 فقره پرونده مظنون به قاچاق کالا در واحد قضایی گمرک اصفهان

حسینی:مصمم به بازگشت به شرایط خوب گذشته هستیم/نگرانی بابت موج سرماخوردگی در ذوب آهن
مدیرکل گمرک اصفهان گفت: در سال 1395 واحد قضایی گمرک اصفهان، 1243 فقره پرونده مظنون به قاچاق کالا و به ارزش 872 میلیارد و 154 میلیون ریال رسیدگی کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 42 درصد افزایش و حیث ارزش 148 درصد رشد داشته است.

حسینی:مصمم به بازگشت به شرایط خوب گذشته هستیم/نگرانی بابت موج سرماخوردگی در ذوب آهن