تصاویر | مراسمی که چینی‌ها برای انتخاب پادشاه بزها برگزار می‌کنند

حجم بارش‌های کشور
مراسم «انتخاب پادشاه بزها» هرسال در شهر نانتونگ چین برای انتخاب قوی‌ترین بز برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها بزها روبروی هم قرار می‌گیرند تا در پایان بزی که بیشترین نبردها را پیروز شده به عنوان پادشاه بزها برگزیده و معرفی شود. چین یکی از بزرگترین پرورش دهنده‌های بز در جهان است.

حجم بارش‌های کشور