سرلشگر فیروزآبادی به مقامات انگلیسی: شما مستکبرین صغری چه غلطی در منطقه می‌توانید بکنید؟

جوانی بگذرد تو قدرش ندانی
تسنیم نوشت: مشاور عالی نظامی فرماندهی معظم کل قوا، به سفر اخیر نخست وزیر انگلیس به منطقه و اظهارات وی، واکنش نشان داد.

جوانی بگذرد تو قدرش ندانی