عبدالله ویسی و سپاهان به خط پایان نرسیدند

جوابیه تهیه کننده «کلاه قرمزی» به مدیر شبکه دو: حقیقت را برای مردم روشن کنید
جدایی عبدالله ویسی از سپاهان قطعی شد.

جوابیه تهیه کننده «کلاه قرمزی» به مدیر شبکه دو: حقیقت را برای مردم روشن کنید