برنامه وزارت بهداشت برای سنجش مهارت و صلاحیت دانش‌آموختگان دندانپزشکی دانشگاه‌های خارجی

جهانگیری به نخست وزیر ترکیه: نباید اجازه داد جریان‌های مسموم روابط تهران – آنکارا را دچار مشکل کنند
نشست کارگروه تخصصی آزمون ملی دندانپزشکی با هدف استانداردسازی بخش‌های عملی آزمون با حضور اساتید مسئول از دانشکده‌های دندانپزشکی تهران، شهید بهشتی و پردیس خودگردان برگزار شد.

جهانگیری به نخست وزیر ترکیه: نباید اجازه داد جریان‌های مسموم روابط تهران – آنکارا را دچار مشکل کنند