ترامپ گزینه وزارت امنیت داخلی را معرفی کرد

جمله‌‌ای که رهبری در آخرین گزارش کار سردار نقدی نوشت/خداحافظی با بسیج با چاشنی حمایت از دولت قبل
تسنیم نوشت: رئیس جمهور منتخب آمریکا یک ژنرال بازنشسته را به عنوان نامزد مورد نظر برای احراز پست وزیر امنیت داخلی این کشور معرفی کرد.

جمله‌‌ای که رهبری در آخرین گزارش کار سردار نقدی نوشت/خداحافظی با بسیج با چاشنی حمایت از دولت قبل