تصاویر | مراسم ختم شهدای زوار ایرانی انفجار شهر حله عراق

جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی،چگونه؟
مراسم ختم شهدای زوار ایرانی که در انفجار تروریستی حله به شهادت رسیده بودند از طرف سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسجد الزویه در محله کراده بغداد برگزار شد.

جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی،چگونه؟