لسترسیتی ۴ – منچسترسیتی ۲/ پپ اسیر بازگشت روباه‌ها

جلالی:آمریکا فرصت برجام را قدر بداند و آن را نابود نکند /مقابل ترامپ هوشمندانه رفتار کنیم
لسترسیتی با پیروزی برابر منچسترسیتی ناکامی‌هایش را به دست فراموشی سپرد.

جلالی:آمریکا فرصت برجام را قدر بداند و آن را نابود نکند /مقابل ترامپ هوشمندانه رفتار کنیم