سخنان رشیدپور سه روز بعد از بی‌هوش شدن مقابل دوربین: چرا باید نسبت به هم بی‌مهر باشیم؟

جرئیات وضعیت پروازها در فرودگاه‌های کشور
مهر نوشت: رضا رشیدپور در قالب یک پیام صوتی از عارضه خود که باعث شد در برنامه زنده از هوش برود، سخن گفت و از پیگیری‌ها و لطف مردم تشکر کرد.

جرئیات وضعیت پروازها در فرودگاه‌های کشور