طرح گروه‌های تکفیری برای اخذ کمک از توان اطلاعاتی منافقین علیه ایران

جدول نمایش فیلم‌های جشنواره فجر منتشر شد
تسنیم نوشت:رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: گروه های تکفیری قصد داشتند از منافقین به دلیل توان اطلاعاتی آنها برای انجام اقداماتی در عمق ایران کمک بگیرند که مکر و حیله دشمن با سربازی مدافعان حرم شکست خورد.

جدول نمایش فیلم‌های جشنواره فجر منتشر شد