واشنگتن‌پست از چالش جدید ترامپ خبر داد

جانشین نوراللهی از پدیده می‌آید؟
ایرنا نوشت: واشنگتن پست گزارش داد که ترامپ در صورت معرفی مدیر یک شرکت عظیم نفتی که مناسبات بسیار نزدیکی هم با رئیس جمهوری روسیه دارد، برای احراز پست وزارت امور خارجه، باید خود را آماده یک چالش بسیار قوی با سنا برای تائید یا رد او کند.

جانشین نوراللهی از پدیده می‌آید؟