سریال‌های ایرانی که ماهواره‌های ترک را از رونق انداختند

ثبت ۲۷۰ هزار مورد از اطلاعات دارایی‌های دستگاه‌های دولتی طی هشت ماهه امسال
یکی از مدیران شبکه نمایش خانگی تاکید کرد پخش تولیداتی چون «شهرزاد» باعث شد رونق سریال‌های ماهواره‌ای ترک از بین برود.

ثبت ۲۷۰ هزار مورد از اطلاعات دارایی‌های دستگاه‌های دولتی طی هشت ماهه امسال