برداشت جدید از داستان «ریشه‌ها» در شبکه نمایش

تیم‌ملی به دوحه رسید / کی‌روش یکی از دستیاران ایرانی را برگرداند
مجموعه «ریشه‌ها» در چهار قسمت ۹۰ دقیقه‌ای از ۲ تا ۵ فروردین ۹۶ ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

تیم‌ملی به دوحه رسید / کی‌روش یکی از دستیاران ایرانی را برگرداند