تصاویر | برف و کولاک در گردنه اسدآباد – همدان

تولید نفت آمریکا بر مدار افزایش
در گزارش تصویری زیر برف و کولاک در گردنه اسدآباد – همدان را می‌بینید.

تولید نفت آمریکا بر مدار افزایش