فیلم | تصادف دلخراش موتورسوار جوان با اتوبوس

تولید خودرو در آستانه یک میلیونی شدن
صحنه تصادف دلخراش موتورسوار جوان با یک اتوبوس یکی از پربازدیدترین ویدیوی خبری شده است.

تولید خودرو در آستانه یک میلیونی شدن