فیلم | سرقت مسلحانه یک دلقک از یک زن در پارکینگی عمومی

توضیحات دبیر فدراسیون تیراندازی درباره ماجرایی که می‌تواند برای ورزش ایران گران تمام شود
پلیس آمریکا پس از سرقت مسلحانه فردی که نقاب دلقک به صورت زده‌بود، از مردم درخواست کرد تا در شناسایی این فرد به آنها کمک کند.

توضیحات دبیر فدراسیون تیراندازی درباره ماجرایی که می‌تواند برای ورزش ایران گران تمام شود