تهیه صورتحساب عملکرد بودجه سال 1394 پیش از موعد

توضیحات امیر اسماعیلی درباره دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر تست سامانه موشکی باور ۳۷۳
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از تهیه صورتحساب عملکرد بودجه سال 1394 پیش از موعد مقرر در این معاونت و ارسال آن توسط وزیر اقتصاد به رئیس جمهور خبر داد.

توضیحات امیر اسماعیلی درباره دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر تست سامانه موشکی باور ۳۷۳