گسترش شبکه‌های حمل و نقل با کشورهای همسایه

توصیه کواکبیان به اوباما: حواست را جمع کن زحمات جان کری به باد نرود
میزان به نقل از وزیر راه و شهرسازی نوشت: حجم حمل و نقل هوایی در طول فعالیت دولت تدبیر و امید به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است .

توصیه کواکبیان به اوباما: حواست را جمع کن زحمات جان کری به باد نرود