نامه پاپ به بشار اسد

توصیه رئیس سابق سیا به ترامپ درباره ایران
تسنیم نوشت: فرستاده رهبر کاتولیک‌های جهان نامه‌ پاپ را به بشار اسد رئیس جمهور سوریه تسلیم کرد.

توصیه رئیس سابق سیا به ترامپ درباره ایران