تصاویر | کارخانه تولید انبوه ماسک‌های ترامپ!

تور کنسرت «پردگیان باغ سکوت» در آستانه یک‌سالگی به رشت می‌رسد
تصویر زیر مربوط به کارخانه تولید‌کننده آثار هنری لاتکسی در چین است که یک کارگر چینی در آن ماسک‌های تولید شده با طرح صورت ترامپ را بازبینی می‌کند.

تور کنسرت «پردگیان باغ سکوت» در آستانه یک‌سالگی به رشت می‌رسد