استاندار:تخریب محض مانع پیشرفت استان است

توجه ویژه دولت به توسعه پایدار منطقه زاگرس
نشست شورای اداری لرستان با حضور دکتر ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید.

توجه ویژه دولت به توسعه پایدار منطقه زاگرس