افزایش جمعیت بیکاران جهان در سال ۲۰۱۷

تمجید ذوالفقارنسب از شهریار/ دایی توانایی مربیگری در اروپا را دارد
تسنیم نوشت:سازمان بین المللی کار اعلام کرد نرخ بیکاری در جهان در سال ۲۰۱۷ اندکی افزایش می یابد و از ۵.۷ به ۵.۸ درصد می رسد که به معنای افزایش ۳.۴ میلیون نفری بیکاران جهان خواهد بود.

تمجید ذوالفقارنسب از شهریار/ دایی توانایی مربیگری در اروپا را دارد