خودروی خودران انویدیا در جاده‌های کالیفرنیا / عکس

تلاش برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و دینی با ایتالیا
آژانس موتوری کالیفرنیا / DMV اجازه آزمایش خودروی خودران انویدیا در جاده‌های عمومی کالیفرنیا را صادر کرد.

تلاش برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و دینی با ایتالیا