همایش علمی گرامیداشت هفته هوای پاک در رشت برگزار شد

تعویض یک هزار متر لوله فرسوده در منطقه اسکندرکلای قائمشهر
همایش یک روزه گرامیداشت هفته هوای پاک در رشت برگزار شد .

تعویض یک هزار متر لوله فرسوده در منطقه اسکندرکلای قائمشهر