افتتاح راه آهن تهران به همدان با حضور رئیس جمهور

تعداد داوطلبین انتخابات شوراهای اسلام آبادغرب از ۵۰۰ نفر گذشت
استاندار همدان گفت: با حضور رئیس جمهور در هفته اول اردیبهشت ماه سالجاری، راه آهن تهران به همدان افتتاح خواهد شد.

تعداد داوطلبین انتخابات شوراهای اسلام آبادغرب از ۵۰۰ نفر گذشت