فلیکس ماگات بزرگ به استقلال در باغ سبز نشان داد!

تصویری از پرواز بلند رامین رضاییان به سمت هواداران!
خبرورزشی نوشت:فلیکس ماگات سرشناس گفته اگر از فوتبال ایران و باشگاه استقلال پیشنهادی داشته باشد، حتما آن را بررسی می‌کند.

تصویری از پرواز بلند رامین رضاییان به سمت هواداران!