ترانزیت کالا از کشورهای آسیای مرکزی به اروپا از طریق بندر امیرآباد

تصویری از جنجالی‌ترین تصمیم کمک داور بازی پرسپولیس در نیمه اول؛ آفساید بود؟
میزان نوشت: مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد خبرداد بر اساس امضای تفاهم نامه همکاری بندرامیرآباد با بندر آنکونا ایتالیا، ترانزیت کالا از کشورهای آسیای مرکزی به اروپا از طریق بندر امیرآباد انجام می‌گیرد.

تصویری از جنجالی‌ترین تصمیم کمک داور بازی پرسپولیس در نیمه اول؛ آفساید بود؟