تصاویر | منارجنبان اصفهان

تصاویر | یک روز در حمیدیه
منارجنبان اصفهان در خیابان آتشگاه در فاصله شش کیلومتری غرب شهر اصفهان و در مسیر اصفهان به نجف‌آباد در محله‌ای به نام کارلادان واقع شده ‌که البته پیش از این روستایی بوده و اکنون جز اصفهان به حساب می آید.

تصاویر | یک روز در حمیدیه