کلاتنبرگ بهترین داور گلوب ساکر شد /دست فغانی از جایزه کوتاه ماند

تصاویر | کنسرت گروه موسیقی کاکوبند
مارک کلاتنبرگ داور معروف انگلیسی جایزه گلوب ساکر کشور امارات را مال خود کرد.

تصاویر | کنسرت گروه موسیقی کاکوبند