باران پاییزی،‌ هزار نفر از مردم خوزستان را روانه بیمارستان کرد/ باران اسیدی نیست

تصاویر | کنسرت زانیار خسروی
رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: باران اخیر اهواز، باران اسیدی نیست، در سه سال اخیر، هیچ شواهدی مبنی بر تایید اسیدی بودن باران اهواز وجود نداشته است.

تصاویر | کنسرت زانیار خسروی