روحانی باید از مقام معظم رهبری درخواست می‌کرد برخی نهادها از اقتصاد خارج شوند

تصاویر | پایتخت رویایی روسیه سفید
روزنامه وقایع اتفاقیه در یادداشتی به قلم دکتر حسین راغفر اقتصاددان نوشت:افراد مدعی توقع دارند خرابکاری‌های دولت‌های نهم و دهم را دولت روحانی در چهار سال یا حتی یک‌شبه حل کرده باشد، درصورتی‌که شدنی نیست.

تصاویر | پایتخت رویایی روسیه سفید