تصاویر | یک روز در حمیدیه

تصاویر | مهمانان پل سفید در اهواز
شهرستان حمیدیه یکی از شهرستان‌های استان خوزستان در جنوب غربی ایران است و با فرا رسیدن بهار و سال نو گردشگری در آن رونق پیدا می‌کند.

تصاویر | مهمانان پل سفید در اهواز