تکریم منوچهر عسگری‌نسب و محمد اسلامی در جشنواره سینماحقیقت

تصاویر | مراسم ختم شهدای زوار ایرانی انفجار شهر حله عراق
بخش نکوداشت سینمای مستند کرمان در دهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، به استقبال تکریم از منوچهر عسگری‌نسب و محمد اسلامی، دو مستندساز برجسته و با سابقه‌ سینمای مستند کرمان می‌رود.

تصاویر | مراسم ختم شهدای زوار ایرانی انفجار شهر حله عراق