تصویب بودجه ۱۴۰۰میلیاردتومانی برای توسعه ورزش زنان و همگانی

تصاویر | مجسمه نتانیاهو یک روز هم دوام نیاورد
نخستین نشست فراکسیون زنان مجلس دهم با خبرنگاران به تشریح عملکرد سه ماهه این فراکسیون به ویژه نقش آفرینی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور اختصاص داشت.

تصاویر | مجسمه نتانیاهو یک روز هم دوام نیاورد