رکود شدید در بزرگترین اقتصاد آمریکای جنوبی

تصاویر | مانور طرح ملی امداد و نجات نوروزی
موسسه آماری IBGE اعلام کرد اقتصاد برزیل در سال 2016 نه تنها رشد مثبتی نداشته است بلکه 3.6 درصد رشد منفی را نیز تجربه کرد.

تصاویر | مانور طرح ملی امداد و نجات نوروزی