ستاره «جنگ ستارگان» درگذشت

تصاویر | مانور طرح اضطراری فرودگاه شیراز
کری فیشر بازیگر و نویسنده سرشناس آمریکایی در ۶۰ سالگی درگذشت.

تصاویر | مانور طرح اضطراری فرودگاه شیراز