تصاویر | جلسه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو

تصاویر | شاهکاری از هنر معماری قدیم
جلسه هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو، صبح امروز شنبه ( ۱۹ فرودین ماه ) در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

تصاویر | شاهکاری از هنر معماری قدیم